ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ - Eltrak Cat - Κατασκευές, Εξορύξεις, Λατομεία, Ανυψωτικά