Ανταλλακτικά για Βιομηχανικές Εφαρμογές

Πολλαπλές επιλογές βιομηχανικού εξοπλισμού

Η ποιότητα και η αξιοπιστία του εξοπλισμού Caterpillar είναι που τον έχει καταστήσει δεκαετίες τώρα ως βασική επιλογή ΟEM κατασκευαστών επώνυμων βιομηχανικών προϊόντων, όπως σπαστήρες, κόσκινα, διατρητικά, κομπρεσέρ κ. α.

Τα προϊόντα Caterpillar δίνουν λύσεις σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές. Η υποστήριξη των προϊόντων αυτών μέσα από το δίκτυο της Caterpillar είναι ένας επιπλέον λόγος που δικαιώνει τις αρχικές επιλογές.

Γνήσια ανταλλακτικά Caterpillar, αναλώσιμα ή ανταλλακτικά επισκευών διατίθενται άμεσα με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού και δυνατότητα 24/7 παραγγελίας, μέσω του διαδικτυακού σύστημα Β2Β.

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: +30 210 12 34 567
Είσοδος στο ELTRAK B2B Ζητήστε Προσφορά