Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη - Eltrak Cat - Κατασκευές, Εξορύξεις, Λατομεία, Ανυψωτικά