Πολιτική Επιστροφής μη Ελαττωματικών Ανταλλακτικών

Επιστροφές μη ελαττωματικών ανταλλακτικών

Η ΕΛΤΡΑΚ δίδει κατ’ απόλυτη διακριτική της ευχέρεια στον εκάστοτε πελάτη της το δικαίωμα να επιστρέψει ανταλλακτικά που αγόρασε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει τον λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
• Η επιστροφή θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων . Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.
• Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση στην οποία παραλήφθηκε (σαν καινούργιο), χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του, όπως ακριβώς πριν την πώλησή του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κλπ) και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσης, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, αξεσουάρ, παρελκόμενα , software εγκατάστασης κλπ). Η ΕΛΤΡΑΚ μπορεί να δεχθεί και προϊόντα με αποσφραγισμένη συσκευασία αν αυτό δεν θίγει τη αξιοπώλητό τους κατά την απόλυτη κρίση της.
• Για να γίνει δεκτή η επιστροφή θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.
• Δεν επιστρέφονται ανταλλακτικά :
o Που είναι χαρακτηρισμένα από τον κατασκευαστή τους ως Μη επιστρέψιμα.
o Που η συσκευασία τους διαθέτει ειδική σήμανση ή εξωτερική προστατευτική ταινία και έχει παραβιασθεί.
o Που είναι χαρακτηρισμένα ως (MAO), δηλαδή έχουν κατασκευαστεί κατόπιν παραγγελίας του πελάτη ( Made As Order ).
o από παραγγελία του πελάτη που προέρχονται από αποθήκη εξωτερικού της Caterpillar.
o Που είναι αναλώσιμα όπως : Φίλτρα , ιμάντες , φλάντζες , ελαστικοί σωλήνες , τζάμια κλπ.
o Που ανήκουν στην κατηγορία των χημικών , λιπαντικών , ψυκτικών κλπ.
o Που έχουν χρησιμοποιηθεί με οιοδήποτε τρόπο ή έχουν αφαιρεθεί από καινούργιο μηχάνημα.
o Που η αξία αγοράς τεμαχίου είναι μικρότερη των 20€.
o Που η αγορά τους έχει γίνει πριν από 30 ημέρες.
o Που έχουν καταργηθεί (Discontinued) από τον Κατασκευαστή

 

• Ανταλλακτικά αξίας μεγαλύτερης των 2000€ επιστρέφονται μόνο κατόπιν εγκρίσεως του Δ/ντή των ανταλλακτικών.
• Σε περίπτωση που η αγορά έχει γίνει με πιστωτική κάρτα θα πρέπει απαραίτητα να επιδεικνύεται αντίγραφο του αποκόμματος ή παραστατικού που εκδόθηκε από το τραπεζικό POS ή e POS.
• Ανταλλακτικό το οποίο έχει πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και γίνει δεκτή η επιστροφή του προϊόντος, ο πελάτης δικαιούται είτε να λάβει πιστωτικό ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων είτε επιστροφή χρημάτων με μετρητά ή με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που θα γνωστοποιήσει στη ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ.
H επιστροφή των χρημάτων του Πελάτη θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που θα επιστραφεί το προϊόν. Εφόσον η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) της πιστωτικής του κάρτας και όχι επιστροφή μετρητών.
Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που η ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ, κατά την απόλυτη κρίση της, θεωρήσει ότι ο πελάτης καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα και αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις.
Σε περίπτωση επιθυμίας του πελάτη να επιστραφούν τα προϊόντα, θα πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως την ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ (Πατήστε εδώ για να δείτε λίστα καταστημάτων) με fax ή με e-mail και με θέμα «Αίτηση Επιστροφής Παραγγελίας» αναφέροντας ημερομηνία/αριθμό παραστατικού αγοράς εντός της ως άνω προθεσμίας. Υπό την προϋπόθεση ότι θα σας αποσταλεί έγγραφη έγκριση επιστροφής από την ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ.
Δέον όπως ο πελάτης να ελέγχει προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, κλπ).
Η πολιτική επιστροφών της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους και τα προβλεπόμενα στο νόμο δικαιώματα του Πελάτη.
Η παρούσα πολιτική δεν θίγει ούτε επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πελατών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.