Χρηματοδότηση CAT Finance - Eltrak Cat - Κατασκευές, Εξορύξεις, Λατομεία, Ανυψωτικά