Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη-Οδηγίες - Eltrak Cat - Κατασκευές, Εξορύξεις, Λατομεία, Ανυψωτικά

Οδηγίες εγκατάστασης

και λειτουργίας

προς τους πελάτες

Ενδεικτικές οδηγίες για τον σχεδιασμό του χώρου εγκατάστασης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

Οι παρακάτω σύντομες οδηγίες ως στόχο έχουν να συνδράμουν στην καλύτερη εγκατάσταση του Η/Ζ, προκειμένου να εξασφαλίσουν στον χρήστη το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

orthos_aerismos_1
Engine-Driven-Fan-Arrangement-500x390_yellow

Αερισμός χώρου εγκατάστασης

Για την σωστή καύση και την απαγωγή θερμότητας του κινητήρα απαιτείται άφθονος αέρας. Τα ειδικά στοιχεία αερισμού του εκάστοτε ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους αναφέρονται αναλυτικά στο τεχνικό φυλλάδιο της Caterpillar.

Η αύξηση της θερμοκρασίας στον χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους δεν πρέπει να ξεπερνά τους 8° – 12° C από την θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Σύστημα απαγωγής καυσαερίων

Οι σωληνώσεις καθώς και ο σιγαστήρας εξάτμισης θα πρέπει να τοποθετούνται με κατάλληλο τρόπο ώστε να επιτρέπουν ικανό επισκέψιμο χώρο περιμετρικά του ζεύγους. Η σωστή στήριξη των σωληνώσεων καθώς και του σιγαστήρα εξάτμισης είναι απαραίτητη για την αποφυγή μεταφοράς κραδασμών στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.

Όλο το σύστημα απαγωγής καυσαερίων θα πρέπει να μονωθεί κατάλληλα προκειμένου να μην μεταφέρεται η υψηλή θερμοκρασία των καυσαερίων στον χώρο εγκατάστασης.

Τέλος, για την σωστή λειτουργία του ζεύγους, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι η αντίθλιψη όλου του συστήματος εξαγωγής καυσαερίων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα όρια που συνιστά ο κατασκευαστής.

Vent Type 1
Vent Type 3
Vent Type 2
Vent Type 4

Εσφαλμένη απαγωγή καυσαερίων

Λάθος αερισμός

Έδραση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

Για την ορθή λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους είναι απαραίτητο αυτό να τοποθετηθεί σε τελείως επίπεδη βάση, προσφέροντας έτσι κατάλληλη έδραση, η οποία θα πρέπει να είναι επαρκής βάσει του συνολικού βάρους του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Μία σωστή έδραση δεν επηρεάζει την αποφασιστικής σημασίας ευθυγράμμιση κινητήρα και γεννήτριας. Αντίθετα η τοποθέτηση ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους πάνω σε μια ανώμαλη επιφάνεια μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημιά, όπως στρεβλώσεις του μπλοκ του κινητήρα και να δημιουργήσει υψηλές πιέσεις στις συγκολλήσεις και στα μέταλλα.

Στα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη μεγάλης ισχύος (άνω των 1000kVA) η Caterpillar προσφέρει εναλλακτικά, ειδικά αντικραδασμικά, που τοποθετούνται μεταξύ του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και της επιφάνειας έδρασης για την περαιτέρω απόσβεση των κραδασμών. Γενικός κανόνας είναι να τοποθετείται ένα ζευγάρι αντικραδασμικών κοντά στο κέντρο βάρους του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και τα υπόλοιπα σε ίση απόσταση μεταξύ τους, ώστε να μοιράζονται το βάρος του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ομοιόμορφα.

Επιπρόσθετα, ο επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος είναι απαραίτητος τόσο για την ορθή του λειτουργία όσο και για την άνετη πρόσβαση των τεχνικών κατά τη διάρκεια της συντήρησης του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (μία περιμετρική απόσταση της τάξεως του 1 μέτρου περίπου είναι αρκετά ικανοποιητική).

Σύνδεση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

Για την σωστή σύνδεση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή κατ’ ελάχιστο στα εξής: 

 1. Σύνδεση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους με τον πίνακα αυτόματης μεταγωγής με καλώδιο 2×1 θωρακισμένο (μπλεντάζ) για αποφυγή επαγωγικών ρευμάτων. 
 1. Σύνδεση παροχής ρεύματος 220V προς τον πίνακα ελέγχου και λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για την συντήρηση των συσσωρευτών (φορτιστής) και για την προθέρμανση του κινητήρα (εφόσον υπάρχει).
battery01

Συστοιχία συσσωρευτών (μπαταρίες)

Για την άμεση/αυτόματη εκκίνηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους πρέπει οι συσσωρευτές να είναι πάντοτε υπό φορτίο.
Για τον σκοπό αυτό ο φορτιστής συσσωρευτών πρέπει να είναι πάντοτε συνδεδεμένος με την παροχή ρεύματος (220V).

Καύσιμο

fuel system

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη Caterpillar χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πετρέλαιο κίνησης. Όσο πιο καλής ποιότητας είναι το καύσιμο που χρησιμοποιείται τόσο καλύτερη απόδοση θα έχει ο κινητήρας.

Επίσης, η δεξαμενή καυσίμου είναι σημαντικό να τοποθετηθεί σε σημείο χαμηλότερο από το σύστημα καύσης (καυστήρα, αντλία πετρελαίου) ώστε να αποφεύγεται να είναι το σύστημα συνεχώς υπό πίεση.

Ποσοστό του πετρελαίου κίνησης αποτελείται από βιοκαύσιμο. Τα βιοκαύσιμα προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην προσπάθεια περιορισμένων ρίπων στην ατμόσφαιρα λόγω: 

 

 • της βελτίωσης της ενεργειακής ασφάλειας 
 • του διαμερισμού των πηγών ενέργειας 
 • της αντιμετώπισης του φαινομένου του θερμοκηπίου 
 • της ενδυνάμωσης του γεωργικού τομέα. 

Τα Μειονεκτήματα της χρήσης του βιοντίζελ είναι τα εξής: 

 • Μικρότερο ενεργειακό περιεχόμενο κατά 10-12% (μείωση της μέγιστης απόδοσης ισχύος) 
 • Τάση σχηματισμού συσσωμάτων βαρέων υδρογονανθράκων (φραγή συστημάτων υψηλής πίεσης / φίλτρου καυσίμου) 
 • Διαβρωτικό για ορισμένα ελαστομερή (τσιμούχες, φλάντζες, ελαστικοί σύνδεσμοι) 
 • Διαλυτικό για επικαθίσεις (συχνότερη αλλαγή λιπαντικού) 
 • Διάβρωση μεταλλικών τμημάτων (μικρή αντοχή στην οξείδωση). 

Ορθή λειτουργία των Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

Ενδεικτικές οδηγίες/έλεγχοι για την αδιάλειπτη λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

Οι ακόλουθες ενέργειες είναι καλό να πραγματοποιούνται από τον χειριστή ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ώστε αυτό να λειτουργεί και να αποδίδει στο μέγιστο δυνατό:

 1. Η Caterpillar συνιστά τη λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με ελάχιστο φορτίο 40%. Αυτό θα αποτρέψει πιθανό γυάλισμα των χιτωνίων (ως πιθανό επακόλουθο της λειτουργίας σε χαμηλά φορτία) και τυχόν υψηλή κατανάλωση λαδιού.
 2. Η προγραμματισμένη συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα πρέπει να γίνεται κάθε 250 ή 500 ώρες λειτουργίας ή σε ετήσια βάση (όποιο έρθει πρώτο και αναλόγως μοντέλου) κατόπιν επικοινωνίας με το συνεργείο της ELTRAK.
 3. Σύνδεση Η/Ζ – πίνακα αυτόματης μεταγωγής με καλώδιο 2 x 1 θωρακισμένο (μπλεντάζ) για αποφυγή επαγωγικών ρευμάτων.
 4. Σύνδεση παροχής ρεύματος 220V προς πίνακα ελέγχου και λειτουργίας του Η/Ζ για την συντήρηση των συσσωρευτών και για την προθέρμανση (εφόσον υπάρχει).
 5. Είναι απαραίτητη μια τελείως επίπεδη βάση, προσφέροντας κατάλληλη έδραση στο Η/Ζ. Μία σωστή έδραση δεν επηρεάζει την κρίσιμη ευθυγράμμιση κινητήρα και γεννήτριας, ενώ μια ανώμαλη επιφάνεια μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημιά όπως στρεβλώσεις του μπλοκ του κινητήρα και να δημιουργήσει υψηλές πιέσεις στις συγκολλήσεις και στα μέταλλα.
 6. Οπτικός έλεγχος του Η/Ζ για τυχόν διαρροές.
 7. Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα.
 8. Έλεγχος στάθμης αντιψυκτικού υγρού.
 9. Έλεγχος τάσης συσσωρευτών και φορτιστή.
 10. Έλεγχος θερμοκρασίας κινητήρα (εφόσον υπάρχει προθέρμανση κινητήρα).
 11. Έλεγχος στάθμης καυσίμου. Η στάθμη καυσίμου να διατηρείται όσο το δυνατό στο μέγιστο επίπεδο για την αποφυγή οξειδώσεων.
 12. Η πλήρωση της δεξαμενής καυσίμου να γίνεται μόνο με πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνο με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
 13. Η προμήθεια του πετρελαίου πρέπει να γίνεται από αξιόπιστο και επώνυμο προμηθευτή για αποφυγή νοθείας.
 14. Λειτουργία του Η/Ζ τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα, για περίπου μισή ώρα, εφόσον είναι δυνατό.
 15. Η αποθήκευση του καυσίμου, για μεγάλα διαστήματα, λόγω υποχρεωτικής περιεκτικότητας σε βιοντίζελ βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δημιουργεί μύκητες οι οποίοι αναπτύσσονται και δημιουργούν μυκητολάσπη η οποία επιδρά αρνητικά και προξενεί προβλήματα λειτουργίας στο κύκλωμα καυσίμου. Επίσης, για τον ίδιο λόγο ήτοι την υψηλή περιεκτικότητα βιοντίζελ στο καύσιμο, το τελευταίο (καύσιμο) πρέπει να ανανεώνεται το λιγότερο δύο (2) φορές ετησίως (προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία μαστίχωσης του πετρελαίου , το οποίο μπορεί ακόμα και να καταστρέψει την αντλία πετρελαίου).
 16. Να χρησιμοποιείται βελτιωτικό συντήρησης πετρελαίου βιοντίζελ (ειδικά αντιμυκητιακά πρόσθετα καυσίμου και σταθεροποιητές πετρελαίου που υπάρχουν στο εμπόριο από πολλούς κατασκευαστές χημικών όπως για παράδειγμα οι εταιρείες wurth, castrol, liqui moly, amsoil, prestone, κλπ).
 17. Για περισσότερη προστασία του Η/Ζ σας, η ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ έχει φροντίσει να τοποθετήσει χρονοδιακόπτη ώστε να εκκινεί αυτόματα το ζεύγος ανά 48 ώρες για λίγα λεπτά προκειμένου να μετριαστεί το φαινόμενο της μαστίχωσης του πετρελαίου.

 

* Οι παραπάνω γενικές οδηγίες εγκατάστασης/λειτουργίας και γεννητριών δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση το σύνολο των παραμέτρων που απαιτούνται για μια σωστή και ολοκληρωμένη εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.

Σημαντική ενημέρωση για το βιοντίζελ

Αγαπητοί Πελάτες και Αξιότιμοι Συνεργάτες,

Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα γίνεται αρκετός λόγος αναφορικά με την ποιότητα του ντίζελ κίνησης που διατίθεται στην εγχώρια αγορά (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 590) και τα προβλήματα του οποίου αποδίδονται σε αυτό, ειδικότερα στις μηχανές εσωτερικής καύσης. Γενικά, τα βιοκαύσιμα προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην προσπάθεια περιορισμένων ρίπων στην ατμόσφαιρα λόγω:

 • της βελτίωσης της ενεργειακής ασφάλειας
 • του διαμερισμού των πηγών ενέργειας
 • της αντιμετώπισης του φαινομένου του θερμοκηπίου
 • της ενδυνάμωσης του γεωργικού τομέα.

Τα Μειονεκτήματα της χρήσης του βιοντίζελ είνα τα εξής:

 • Μικρότερο ενεργειακό περιεχόμενο κατά 10-12% (μείωση της μέγιστης απόδοσης ισχύος)
 • Τάση σχηματισμού συσσωμάτων βαρέων υδρογονανθράκων (φραγή συστημάτων υψηλής πίεσης / φίλτρου καυσίμου)
 • Διαβρωτικό για ορισμένα ελαστομερή (τσιμούχες, φλάντζες, ελαστικοί σύνδεσμοι)
 • Διαλυτικό για επικαθίσεις (συχνότερη αλλαγή λιπαντικού)
 • Διάβρωση μεταλλικών τμημάτων (μικρή αντοχή στην οξείδωση).

Επιπρόσθετα, η αποθήκευση του βιοντίζελ κατά μεγάλα διαστήματα, δημιουργεί μύκητες, οι οποίοι αναπτύσσονται και δημιουργούν μυκητολάσπη η οποία επιδρά αρνητικά και προξενεί προβλήματα λειτουργίας στο κύκλωμα καυσίμου. Αυτό είναι συχνό φαινόμενο στα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που χρησιμοποιούνται ως εφεδρική ή εποχική λύση και ο λόγος είναι διότι το καύσιμο παραμένει αποθηκευμένο για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Το ίζημα αυτό επικάθεται όχι μόνο στα τμήματα της αντλίας πετρελαίου αλλά και στα τοιχώματα και τον πυθμένα της δεξαμενής, με αποτέλεσμα το επαναλαμβανόμενο κόλλημα της αντλίας λόγω αλλοίωσης της δεξαμενής, η οποία σε περίπτωση που δεν καθαριστεί/αντικατασταθεί θα επηρεάζει το τυχόν πετρέλαιο που θα παραμείνει σε αυτήν, ακόμα και αν αυτό ανανεώνεται.

Η ΕΛΤΡΑΚ προτείνει τις ακόλουθες ενέργειες θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να προστατέψει τον πελάτη της αλλά και την επένδυσή του:

 • Λειτουργία του Η/Ζ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, για περίπου μισή ώρα με ελάχιστο φορτίο 40%, εφόσον είναι δυνατόν.
 • Η προμήθεια του πετρελαίου να γίνεται από αξιόπιστο και επώνυμο προμηθευτή για αποφυγή νοθείας.
 • Η πλήρωση της δεξαμενής καυσίμου να γίνεται μόνο με πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνο με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
 • Το καύσιμο πρέπει να ανανεώνεται το λιγότερο δύο (2) φορές ετησίως (προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία μαστίχωσης του πετρελαίου λόγω των υψηλών επιπέδων βιοντίζελ που υπάρχει στο καύσιμο, το οποίο μπορεί ακόμα και να καταστρέψει την αντλία πετρελαίου).
 • Η στάθμη καυσίμου πρέπει να διατηρείται στο μέγιστο επίπεδο κατά το δυνατόν προς αποφυγή οξειδώσεων.
 • Να χρησιμοποιείται βελτιωτικό συντήρησης πετρελαίου βιοντίζελ (ειδικά αντιμυκητιακά πρόσθετα καυσίμου και σταθεροποιητές πετρελαίου που υπάρχουν στο εμπόριο από πολλούς κατασκευαστές χημικών, όπως για παράδειγμα οι εταιρείες wurth, castrol, liqui moly, amsoil, prestone, κλπ).

Υπόμνημα:

Σύγγραμμα Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος, Λεωνίδας Ντζιαχρήστος, «Χρήση και επιπτώσεις των βιοκαυσίμων σε κινητήρες εσωτερικής καύσης.» :

http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1413/kma_m1413_ntziaxristos.pdf

* Οι παραπάνω γενικές οδηγίες εγκατάστασης/λειτουργίας και γεννητριών δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση το σύνολο των παραμέτρων που απαιτούνται για μια σωστή και ολοκληρωμένη εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.

pdf Basic A&I
ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: +30 210 12 34 567
Είσοδος στο ELTRAK B2B Ζητήστε Προσφορά