Η νέα σειρά φορτωτών – εκσκαφέων της Cat® προσφέρει βελτιωμένες επιδόσεις και καλύτερη απόδοση καυσίμου - Eltrak Cat - Κατασκευές, Εξορύξεις, Λατομεία, Ανυψωτικά