Νέα σειρά μηχανημάτων GC - Eltrak Cat - Κατασκευές, Εξορύξεις, Λατομεία, Ανυψωτικά