Φραγκίσκος Δουκέρης
Φραγκίσκος Δουκέρης

Φραγκίσκος Δουκέρης

Οικονομικός Διευθυντής
Απόφοιτος του Οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιά. Εργάστηκε στην Pricewaterhouse Coopers ως λογιστής και ελεγκτής και στη συνέχεια απασχολήθηκε στον εσωτερικό έλεγχο της Xiosbank. Από τον Μάρτιο του 1998 ανέλαβε την Οικονομική Διεύθυνση της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

Είσοδος στο ELTRAK B2B Ζητήστε Προσφορά