Νατάσα Κόβα - Kneiss
Νατάσα Κόβα – Kneiss

Νατάσα Κόβα – Kneiss

Διευθύνουσα Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος
Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Harvard (Bachelor of Arts 1996) και του Κολλεγίου Αθηνών, 1992. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία της στην εταιρεία Deloitte & Touche Management Consulting ως αναλυτής (Business Analyst) και στη συνέχεια στη Violex-Bic Α.Ε ως Group Product Manager. Το 2000 μετακινήθηκε στον Όμιλο της ΕΛΤΡΑΚ, όπου υπήρξε μέλος ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος θυγατρικών εταιρειών του ομίλου. Το 2019 ανέλαβε ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της μητρικής εταιρείας ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

Είσοδος στο ELTRAK B2B Ζητήστε Προσφορά