Βράβευση της ΕΛΤΡΑΚ από την Caterpillar - Eltrak Cat - Κατασκευές, Εξορύξεις, Λατομεία, Ανυψωτικά