Ο νέος εκσκαφέας Cat® 352 Straight Boom διαπρέπει σε εργασίες σε χαμηλά κτίρια, γέφυρες και βιομηχανικές υποδομές - Eltrak Cat - Κατασκευές, Εξορύξεις, Λατομεία, Ανυψωτικά