Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη – Eltrak Cat – Κατασκευές, Εξορύξεις, Λατομεία, Ανυψωτικά