Σπύρος Ψωμαδέλης
Σπύρος Ψωμαδέλης

Σπύρος Ψωμαδέλης

Διευθυντής Μηχανοργάνωσης
Απόφοιτος του τμήματος Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Masters In Science) με ειδίκευσή στη Βιομηχανική Χημεία. Ο κος Ψωμαδέλης είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών – MBA από το Cardiff Business School. Εντάχθηκε στο δυναμικό του ομίλου Ελτρακ το Μάιο του 2002 ενώ ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Μηχανογράφησης το 2007. Το 2013 ανέλαβε τα καθήκοντα του Chief Information Officer Του ομίλου. Ό κος Ψωμαδέλης έχει μεγάλη αδυναμία στη μεθοδολογία του 6sigma (6s) στην οποία έχει εκπαιδευθεί και κατέχει τον τίτλο του 6sigma Black Belt.

Είσοδος στο ELTRAK B2B Ζητήστε Προσφορά