ΕΛΤΡΑΚ: Δημιουργία νέου κινητού συνεργείου με έδρα τη Δράμα - Eltrak Cat - Κατασκευές, Εξορύξεις, Λατομεία, Ανυψωτικά