Νέα στρατηγικής σημασίας συνεργασία με την ΕΛΒΟ - Eltrak Cat - Κατασκευές, Εξορύξεις, Λατομεία, Ανυψωτικά